понедељак, 6. фебруар 2023.

ATHANATIK: prvi broj časopisa za fantastiku u književnosti

 

            Čast mi je i zadovoljstvo što sam deo jednog izuzetno vrednog projekta: naime, u Crnoj Gori je upravo izašao prvi broj (dvobroj) časopisa za fantastiku u književnosti ATHANATIK, koji je više nego regionalni, bez preterivanja može se reći - svetski (po uredništvu i učesnicima). U ovom broju možete čitati moj rad „Problemi poetike Stivena Kinga“.

Ovo izdanje u ex-Yu, koliko znam, jedinog parnjaka po koncepciji i ozbiljnosti pristupa ima u KNJIŽEVNOJ FANTASTICI, almanahu-godišnjaku koji izdaje Kontrast a uređuju Dragoljub Igrošanac i dr Mladen Jakovljević.  

            Neke razlike, na prvi pogled: ATHANATIK je velikog formata (A4), pa na svojih 250 strana zapravo ima sadržaja kao uobičajena knjiga od 500. Veći je naglasak na akademskom izučavanju fantastike, sa mnogo više uglednih akademika u sadržaju. Ima zaseban deo posvećen ilustraciji. Ima i filmske prikaze (epohalni MAD DOG ocrnjen, makedonska arty drama YOU WON’T BE ALONE prehvaljena).  

            Zbog drugih obaveza (dve Orfelinke se spremaju istovremeno, plus dve Crne Mačke, plus jedno Gluvo Doba!) nisam stigao da ovo u celosti pročitam, ali sam časopis obdareno prelistao, dijagonalno pregledao, skenirao, i ponešto malo i čitnuo, i mogu reći i potpisati da se radi o veoma vrednom, kvalitetnom odabiru kritičkih (non-fiction) tekstova, dok što se tiče proze – to ću moći da procenim tek kad u nju zaronim.

 

Evo više podataka o ovom izdanju: vest pozajmljujem sa nenadmašnog sajta Art-Anima.

 

Podgorička izdavačka kuća Ouroboros nedavno je objavila prvi broj časopisa za fantastiku u književnosti i umetnosti Athanatik, iza koga kao inicijator i glavni i odgovorni urednik stoji dr Marijana Terić. Časopis je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a planirano je da izlazi dva puta godišnje.

Redakciju čine eminentna imena regionalne scene fantastike: Zoran Živković, Sava Damjanov, Pavao Pavličić, Dejan Ajdačić, Adnadin Jašarević, Budimir Aleksić, Vlada Urošević, Lidija Kapuševska-Drakulevska, Goran Tribuson i u svojstvu stručnog saradnika Natalija Đaletić.

Časopis Athanatik omogućava čitaocima sveobuhvatno i celovito sagledavanje fenomena fantastike, pristupajući toj vrsti književnosti iz različitih aspekata i predstavlja značajan doprinos teorijskom promišljanju žanra, ali i značajan doprinos međunarodnoj afirmaciji crnogorske fantastične književnosti i umetnosti.

Sadržaj je podeljen na zasebne celine posvećene prozi, kritici, esejistici, intervjuima, likovnoj umetnosti, stripu i filmu, a pored najpoznatijih regionalnih stvaralaca fantastične književnosti, mesto u časopisu su dobili i mladi talentovani umetnici.

Kako bi bio pristupačniji širem čitalaštvu, pored tekstova usko vezanih za žanr, časopis donosi i tekstove koji se tematikom graniče s pojmom fantastike; radove koji sadrže bajkovni segment narodnog stvaralaštva ili prelazne oblike od narodnih legendi ka individualnim umetničkim ostvarenjima; manje poznata dela fantastike iz drugih književnosti, kao i dela od kulturno-istorijskog značaja za Crnu Goru, poput „Legende o Vladimiru“.

Autor naslovnice je grafički dizajner Ivan Cakić.

 

Prvi broj Athanatika na 246 strana donosi sledeće tekstove:

 

RIJEČ UREDNIKA

 

REDAKCIJA ČASOPISA

 

PROZA

Legenda o Svetom Vladimiru – Pop Dukljanin

Posljednji zmaj [ili posljednja zmajomansa] – Adnadin Jašarević

Beleg – Ranko Krstajić

Voljeti vuka – Milisav Popović

Dubrovnik – Desislavino izgnanstvo – Miraš Martinović

Legenda o Kosačama – Adrijan Sarajlija

Razgovor – Tamara Lujak

DNK Hana mutna reka ludilo – Veselin Mišnjić

Priča – Damir Karakaš

Čelik od Jadrana – Dušan Jabučanin

Ničija zemlja – Filip David

Čuvaj se, čuvana Tetraktis – Vjera Banićević

Drevni – Alma Zornić

Boranya – Mirko Grdinić

Neka lica ovih priča – Božidar Zejak

Sloboda se kaže glad – Goran Skrobonja

Dušegupka – Tihomir Jovanović

Iznad Morače lebdela je izmaglica – Dragana Kršenković Brković

Vremenski putnik – Tatjana Milivojčević

 

IZ UGLA NAUKE I KRITIKE

Odnos: Fantastika – nadrealizam, približavanja i udaljavanja – prof. dr Vlada Urošević

Romaneskna trilogija Čeda Vukovića za djecu – preplet čudesnog, fantastičnog i naučnofantastičnog – prof. dr Budimir Aleksić

Njegoš kao pripovedač: Luča mikrokozma – prof. dr Sava Damjanov

Problemi poetike Stivena Kinga – dr Dejan Ognjanović

Tišina kao oblik samospoznaje na Hamzinom putu istine – dr Marijana Terić

Heroj kakav nam je i potreban – Nenad Gajić

 

PREVODI

O drugoj trilogiji Zemljomorja U. K. Legvin i saznanjima koje ona pruža: Komentar (2006)* – prof. dr Darko Suvin

Noćne čari fantastike – prof. dr Lidija Kapuševska-Drakulevska

 

INTERVJU

Goran Tribuson – Mnogo sam puta djelovao poput kakvog šizofrenog pisca

Božidar Zejak – Pisac magičnog realizma ili realistične magije

Likovna umjetnost

Tajna čojku čovjek je najviša (Petar Petrović Njegoš) – Ljiljana Zeković

digitalne ilustracije Ivan Cakić

 

STRIP

Učio sam čitati Dikana – Adnadin Jašarević

Fantastika Šeste Avenije – dr Luka Rakojević

Ilustracije i crteži autora stripa Luke Cakića

Stvaranje Filozofsona i Filozofine – Adnadin Jašarević

 

FILMSKE KRITIKE

Mad God – Mario Radišić

You Won’t Be Alone – Mario Radišić

 

IN MEMORIAM

Povodom desetogodišnjice smrti Reja Bredberija – Marijana Terić

Hronika o biblioteci kao krvotoku čovječanstva – Adnadin Jašarević

 

*

Za sve one koji su zainteresovani za kupovinu prvog časopisa za fantastiku u književnosti i umjetnosti "Athanatik" mogu se obratiti izdavaču Ouroboros - Izdavačka kuća na kontakt telefone: 068 533 695 i 068 042 722 ili putem imejl adrese: ouroboroscrnagora@gmail.com  / marijana.athanatik@yahoo.com

Moguća dostava za sve zemlje regiona. 

 

*

A kad smo već kod toga, da skrenem pažnju i na studiju crnogorske teoretičarke književnosti Marijane Terić, urednice ovog časopisa (prva Crnogorka koja je doktorirala iz oblasti fantastičke književnosti), koja bi mogla/morala da zanima i čitaoce ovog bloga, Putevima beskraja – Recepcija jugoslovenske fantastičke proze.

Radi se o njenoj prerađenoj doktorskoj disertaciji, u kojoj se bavila komparativnom analizom jugoslovenskih stvaralaca te napravila paralelu sa hispanoameričkom literaturom.

„Doktorska disertacija, u prvom dijelu, bavi se naučnim sagledavanjem i teorijskim određenjem fantastike. Na konkretnim literarnim ostvarenjima biram autore od svake od nacionalne književnosti s prostora bivše Jugoslavije te analiziram fantastičku prozu autora koji su stvarali pod uticajem Borhesa. Ali, ne samo pod uticajem Borhesa, nego i pod uticajem evropske i svetske literarne produkcije“, istakla je Terić.

Objavljeno izdanje monografije Putevi beskraja, namenjeno crnogorskoj čitalačkoj publici, štampano je kao autorsko izdanje uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Izdanje namenjeno čitalaštvu u Srbiji biće objavljeno uskoro pod etiketom beogradske izdavačke kuće Alma.

Studija Putevi beskraja tretira fantastiku u delima najznačajnijih jugoslovenskih pisaca druge polovine 20. veka. Reč je o prerađenoj doktorskoj disertaciji na temu „Recepcija fantastike u jugoslovenskim književnostima (1945-1990)“ odbranjenoj na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu pod mentorstvom prof. dr Save Damjanova i članova komisije, dr Bojana Jovića i prof. dr Željka Milanovića.

Knjiga predstavlja istraživački projekat koji implicira komparativno izučavanje fantastičke literature u srpskoj, hrvatskoj, crnogorskoj, bosanskohercegovačkoj i makedonskoj književnosti, odnosno književnostima na prostoru bivše Jugoslavije sa izuzetkom slovenačke.

Budući da je reč o književnostima srodnih jezika koje su delile prostornu povezanost i kulturnu istoriju, izbor književnih dela koja pripadaju fenomenu fantastike vezan je za autore sličnih poetičkih težnji. Odabrana dela se u monografiji posmatraju kroz prizmu savremenih teorijskih paradigmi i analiziraju u interkulturalnom kontekstu evropskog, ali i svetskog književnog kruga.

Studija komparativnim pristupom ukazuje na recepciju fantastike u jugoslovenskim književnostima identifikujući brojne inovacijske impulse nastale pod uticajem svetske literature, koji pokreću inovativna strukturna rešenja nepoznata jugoslovenskom čitalaštvu tog perioda.

Recenzent, Željko Milanović, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ističe da monografija Putevi beskraja pruža originalan naučni doprinos koji je važno prezentovati većem broju čitalaca. Toj proceni pridružuje se i prof. dr Zoran Živković ističući važnost studije Marijane Terić:

„Autorka se latila hvale vrednog poduhvata da osvetli jedno još nedovoljno proučeno područje kulture na ovim prostorima iz druge polovine dvadesetog veka – stasavanje fantastičke proze. Tek je u naše vreme postalo belodano da se na tom polju u pomenutom razdoblju odigrala svojevrsna revolucija – jedna književna vrsta uznapredovala je od marginalnog paraliterarnog žanra do matice visoke književnosti. Marijana Terić izvrsno je uočila i predočila ovo sazrevanje fantastike uopšte, a napose naučne fantastike, kojima danas više niko u akademskom svetu ne poriče samosvojnu vrednost“, kaže Živković.

Marijana Terić (1986, Nikšić) diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću – Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Na istom fakultetu magistrirala je 2013. godine, stekavši time zvanje magistra nauke o književnosti. Doktor je društveno-humanističkih nauka (filološke nauke) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Objavljuje radove za više stručnih i naučnih časopisa za književnost. Autorka je monografije Unutrašnja strana vremena (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2016), Književne opservacije (2021) i „Putevima beskraja – Recepcija jugoslovenske fantastičke proze“ (2021/2022).

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE

 

I FANTASTIČKA KNJIŽEVNOST ‒ KNJIŽEVNOTEORIJSKA SAGLEDAVANJA
1. Pristupi proučavanju fantastike
2. Kratak pregled tipova fantastike
2.1. Postmoderna fantastika

 

II ULOGA I ZNAČAJ TEORIJE RECEPCIJE U NAUCI O KNJIŽEVNOSTI

 

III PREGLED KNJIŽEVNO-KRITIČKIH PUBLIKACIJA
1. Recepcija fantastike u hrvatskoj književnosti
2. Srpska fantastika u književnoj kritici
3. Fantastika u bosanskohercegovačkoj književnosti
4. Makedonska književnost u kritičkom ogledalu
5. Crnogorska književno-kritička sagledavanja fantastike
5.1. Slobodan Vukanović kao utemeljivač savremene crnogorske fantastike

 

IV NAUČNA FANTASTIKA
1. Fantastična biografija „pionira naučne fantastike“ Zorana Živkovića

 

V HISPANOAMERIČKA FANTASTIČKA LITERATURA
1. Horhe Luis Borhes kao model umjetničkoga stvaranja
2. Svijet Borhesovog djela
3. Sistem simbola u Borhesovoj prozi

 

VI FANTASTIKA U KRATKIM PROZNIM DJELIMA JUGOSLOVENSKIH PISACA
1. Poetička obilježja hrvatskih stvaralaca i recepcija njihovih djela
2. Lađa od vode Pavla Pavličića
2.1. „Lađa od vode“ kao programski tekst fantastičara
3. Proza Gorana Tribusona
3.1. Fantastička komponenta Tribusonove „Praške smrti“
4. Hrvatska prozna preplitanja

 

VII MLADA SRPSKA KNJIŽEVNOST
1. Mlada srpska proza: kontroverze i književnokritički stavovi
1.1. Književna kritika: Tema broja „Mlada srpska proza ili proza razlike“
2. Metapoetski diskurs i lavirintna proza Milorada Pavića
3. Pavić i postmoderni fantastički diskurs
4. Metaliteralna i intertekstualna struktura Pavićevog teksta
4.1. „Večera u krčmi Kod znaka pitanja“‒ povampireni tekstovi dvojice autora
5. Nonsensi i provokacije u prozi Save Damjanova

 

VIII FANTAZMAGORIJSKA SLIKA SVIJETA U PROZI MIODRAGA BULATOVIĆA
1. Pisac „s one strane zla“
2. Satirično-fantastičko modelovanje svijeta u Bulatovićevoj prozi (recepcija zbirke pripovjedaka Đavoli dolaze i Vuk i zvono)
3. Fantastika, groteska, satira
4. Crnogorska književnost fantastičkog usmjerenja

 

IX „GENERACIJA SEDAMDESETIH“ U MAKEDONSKOJ LITERATURI
1. Kako se pišu priče (Noćni fijaker Vlada Uroševića)

 

X EFEKAT ZAČUDNOSTI U PROZI IRFANA HOROZOVIĆA
1. Lavirintska struktura prozā Talhe ili šedrvanski vrt

 

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

BIBLIOGRAFIJA

IMENSKI REGISTAR

INDEKS POJMOVA

BIOGRAFIJA AUTORA


13 коментара:

 1. Kada ce biti vise informacija o novim Orefelinovim izdanjima?

  ОдговориИзбриши
 2. već sam odgovorio na to preneki dan: kad potpišemo dva ugovora i kad dobijem amin od vlasnika orfelina, obznanjujem neke velike vesti. samo još malo strpljenja. prvo zlatni gulovi pa onda...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da li je sa Robert E. Hauard-om zavrseno nakon izdanja u Filip Visnjic? Zbirka Deca Noci je interesantna, a pretpostavljam da ima jos nekih horor prica.

   Избриши
  2. sa višnjićem je gotova saradnja, nisu me još isplatili ni za prethodnu. a negde drugde, nešto, možda. ja želim...

   Избриши
  3. Ja bih jako voleo da se ta knjiga nekad u budućnosti prebaci u Orfelin kao što je bio slučaj sa Snovitom potragom. A realno mogao bi i Dzekil.

   Избриши
  4. Totalno se slazem, knjiga iz Visnjica nije ni jeftina, meke korice, ocaj, jedino sto su ilustracije zanimljive...

   Избриши
  5. S obzirom da si tu zbirku izdao bespotrebno van orfelina jer si bio zeljan para i ne treba da te ispalte, isto vazi i za makondo sto se tice drakule, pravi si talenat za pronalazenje ''poslovnih parntera'' nema sta. I opet po ko zna koji put se pravis enigmatican - na darkwood forumu pises za howarda uskoro strpite se a sada ovde pises mozda, nekad ako se desi. Tacno bolujes da ne budes pickopacenicka pizda i da jednom budes iole korektan i direktan sa planovima. Jedva cekam da opet kmecis na mene na tvom fb profilu ko beskicmena kukavica sto jesi :*

   Избриши
  6. slušaj, ilija đurđanoviću, aka anđele smrdi, ti si ozbiljno mentalno obolela osoba i potrebna ti je psihijatrijska pomoć. ja ti je ne mogu pružiti. pogrešnom si doktoru došao. ne znam imaš li ih tamo u tvojoj ćupriji ili moraš po tu vrstu kure doći u niš, ili gde već - ali svakako se obrati doktoru za mozak dok nije kasno. tvoje mentalne fekalije neću ovde više puštati, maži ih nadalje po zidovima sopstvene sobe.

   Избриши
 3. Одговори
  1. mexički The Old Ways? ili amerikanski The Old Way? nisam. treba li?

   Избриши
  2. Americki smesten u Meksiko. Ali ne bih rekao da vredi. Ima zanimljivih idejica i malo etno-kolorita ali ruse ga slabo ubedljiva emotivna/porodicna drama u centru i ocajni specijalni efekti.

   Избриши
 4. Одговори
  1. namera postoji a za mogućnost i vreme, videćemo. morao bi da mi legne bolje od prethodna mu dva.

   Избриши