уторак, 2. октобар 2012.

ASPEKTI VREMENA U KNJIŽEVNOSTI (Zbornik)


             Ovih dana iz štampe je izašla vredna knjiga u izdanju našeg prestižnog Instituta za Književnost i Umetnost pod naslovom ASPEKTI VREMENA U KNJIŽEVNOSTI. Urednik, dr Lidija Delić, potpisuje zbornik 28 radova nekih od naših najistaknutijih proučavalaca književnosti. Pošto je tema vremena zahvalna na istraživanje raznih oblika fantastike, naučne fantastike i horora, u knjizi se može naći nekoliko eseja o temama, motivima i imenima koja bi mogla zanimati pratioce ovog bloga (vremeplov, nadrealizam, utopija, Lavkraft, Po, King, Kortasar, Peljevin, Zoća Živković...). Autori tih eseja neki su od vodećih autora koji se kod nas ozbiljno bave izučavanjem fantastike, kao što su Bojan Jović, Milan Ćirković, Tijana Tropin, Zorica Đergović Joksimović, Dejan Ajdačić, Marija Šarović.
            Među radovima uvrštenim u ovaj zbornik nalazi se i moj, pod naslovom "Pogubno dejstvo vremena u "Masci Crvene Smrti" E. A. Poa i u Vidovitosti Stivena Kinga"
Evo kako glasi njegov apstrakt
Ovaj rad istražuje temu vremena i motiv časovnika u okvirima gotske priče i horor romana. Ukazuje se na srodnost ove teme sa osnovnom tematikom gotskog horora, kroz vezu vreme – prolaznost – smrtnost – smrt, odnosno kroz strah od smrti kao jedan od temeljnih i univerzalnih ljudskih strahova. Rad analizira konotacije koje teme vremena i smrti imaju u svekolikom Poovom delu, sa naglaskom stavljenim na priču "Maska Crvene Smrti" (1842), kao i na simbolizam motiva časovnika u njoj. Zatim se istražuju aluzije na ovu priču i citati iz nje u romanu Vidovitost (1977) Stivena Kinga, sa ciljem da se utvrde sličnosti i razlike u tretmanu istovetne tematike u dva međusobno vremenski i stilski udaljena dela, koja uprkos tome pripadaju istom žanru (horor). 
Ključne reči: motiv, tema, vreme, smrt, memento mori, časovnik, gotski roman, horor, žanr, ikonografija
 
U donjem sadržaju ofarbao sam redne brojeve ispred eseja koje ističem kao tematski meni najintrigantnije – a vi pogledajte sadržaj pa odaberite ono što vama deluje zanimljivo.
            Zbornik ASPEKTI VREMENA U KNJIŽEVNOSTI ima 600 strana, a zainteresovani ga mogu naći u Beogradu u knjižari Inicijal (u Kinez Mihajlovoj), i na Sajmu knjiga za 20-ak dana, na štandu Instituta za Književnost i Umetnost.

ASPEKTI VREMENA U KNJIŽEVNOSTI

SADRŽAJ
O ZBORNIKU U VREMENU I O VREMENU

I
1. Sandra Šćepanović
NEKE PREDSTAVE O VREMENU U RANOJ GRČKOJ KNJIŽEVNOSTI

2. Radivoj Radić
MISAO O VREMENU U POSLANIČKOM SLOVU TEODORA METOHITA

3. Jovan Ljuštanović
KNJIŽEVNOST ZA DECU I DETINJSTVO KAO VREME INICIJACIJE

4. Želimir Vukašinović
VRIJEME, ŽIVLJENJE I POIESIS (O smislu pripovijedanja i čovjekovom pjesničkom stanovanju)

5. Ivana Antonić
SINTAKSIČKO-SEMANTIČKA FORMALIZACIJA RELATIVNOG VREMENA U JEZIKU MEŠE SELIMOVIĆA

6. Marija Ilić
VREMENSKA ORIJENTACIJA I IDEOLOGIJA: PRIMER NARATIVNOG IDENTITETA SRBA IZ MAĐARSKE

II
7. Miodrag Loma
RAJSKO VREME I ISTORIJSKO NEVREME (Shvatanje vremena u Bibliji)

8. Jovan Popov
METAFORE PROLAZNOSTI: NEKOLIKO PRIMERA MELANHOLIČNOG DOŽIVLJAJA VREMENA U KNJIŽEVNOSTI

9. Zorica Bečanović Nikolić
TUMAČENJA ŠEKSPIRA IZ PERSPEKTIVE PREZENTIZMA (Odnos vremena nastanka i vremena recepcije književnog dela kao hermeneutički problem)

10. Tanja Popović
SPOLJAŠNJA I UNUTRAŠNJA HRONOLOGIJA TEKSTA U EVGENIJU ONJEGINU A. S. PUŠKINA

11. Bojan Jović
„VREMENSKI ARGO“: NEKOLIKO ZAPAŽANJA O UVOĐENJU VREMEPLOVA KAO MOTIVA I TEME U NAUČNOJ FANTASTICI I (FANTASTIČNOJ) NAUCI

12. Jelena Novaković
TEMATIZACIJA VREMENA U NADREALIZMU

13. Lidija Delić
I VREME, I PROSTOR, I MAN (Višeslojni hronotop u Čarobnom bregu)

14. Milan Ćirković
VREME U SENCI: STRATEGIJE ATEMPORALNOSTI KOD LAVKRAFTA I GEDELA

15. Nataša Anđelković
VREME KARNEVALA U ALEKSANDRIJSKOM KVARTETU LORENSA DARELA

16. Tijana Tropin
VREME KAO AGENS FANTASTIČNOG U PRIPOVETKAMA HULIJA KORTASARA

17. Zorica Đergović Joksimović
UTOPIJA U VREMENU, VREME U UTOPIJI
18. Dejan Ognjanović
POGUBNO DEJSTVO VREMENA U „MASCI CRVENE SMRTI“ E A POA I VIDOVITOSTI STIVENA KINGA

19. Mirjana Ćorković
RASLOJAVANJE VREMENA U SAVREMENOJ RUMUNSKOJ KNJIŽEVNOSTI U VOJVODINI

20. Dejan Ajdačić
UPLETENA VREMENA U ALTERNATIVNOJ ISTORIJI JACEKADUKAJA

21. Marija Šarović
ISTOČNO VREME U ZAPADNOM SVETU: ČAPAJEV I PRAZNINA VIKTORA PELJEVINA

22. Andrej Mirčev Vučenović
RASLOJENE TEMPORALNOSTI (Prema arheologiji postdramskog vremena)

III
23. Bojan Đorđević
KO GOSPODARI VREMENOM U DRAMI? (Temporalnost u prolozima Dunda Maroja)

24. Gorana Raičević
VREME U POEZIJI SRPSKE MODERNE (1901-1914)

25. Bojana Stojanović Pantović, Kristina Stevanović
TIPOVI SIMULTANIZMA U SRPSKOJ EKSPRESIONISTIČKOJ PROZI

26. Mina Đurić
PAVIĆEVSKO-UROŠEVIĆEVSKA TETRALOGIJA: OSVOJENA CELOVITOST

27. Jovan Delić
VRIJEME, LICE, LIK I LIČNOST (Marginalije uz prozu D Kiša i M. Danojlića)

28. Ljiljana Pešikan Ljuštanović
VREME KAO SUDBINA PISCA – VREMENSKI DAROVI ZORANA ŽIVKOVIĆA

* * *

5 коментара:

 1. Intrigantna tema i mnogo zanimljivih naslova. Međutim, najviše me intrigira ideja koja izbija iz naslova dotične Marije Šarović - o zapadnom i istočnom vremenu, s tim da meni prva asocijacija nisu Čapajev i Peljevin, već razlike u poetici filma na dalekom istoku u odnosu na zapad, koje su u značajnoj meri posledica tretiranja filmskog vremena. Zbog toga bih voleo jednog dana da u zborniku "Aspekti vremena na filmu" čitam rad "Percepcije vremena u zapadnoj i dalekoistočnoj kinematografiji" iliti zašto su, u globalu, azijski filmovi tako spori i razvučeni, a američki dinamični i zgusnuti.

  Ili je pojam o vremenu krajnje relativna stvar, koja leži u oku posmatrača.
  Kao što je Man jednom napisao:
  "Zdrav čovek gleda sa vrha brega u vreme koje korača napred. Bolesnik gleda iz perspektive stolice za ležanje u jedno ukočeno, zgusnuto vreme u kome nema razvoja ni uzročnosti, u kome se tesno prepliće sve što jeste i što je bilo. Nema radnih dana, postoje samo nedelje, meseci i godine začaranog vremena. Ono je podeljeno na obroke, šetnje, ležanje, brojčanik i kazaljke, krivulje i termometre.
  „Ali vreme mora ovde brzo da vam prolazi“, kaže Hans Kastorp.
  „Brzo i polako, kako god hoćeš“, odgovara Joahim.“Ono uopšte ne prolazi, velim ti, to uopšte nije vreme, a nije ni život…“"

  ОдговориИзбриши
 2. Dejane, gde ima ova knjiga da se kupi. Pišem jedan studijsko istraživački rat na temu Koncept nelinearnog vremena u Klanici 5 Kurta Vonegata, pa bih volela da dodam još neke komentare u uvodu, gde sam počela sa Aristotelom, a završila sa Hokingom.

  ОдговориИзбриши
 3. ako nije došla u INICIJAL, onda tsvarno ne znam. ove godine nisam video njihov štand na sajmu. pitaću urednicu još jednom, ali koliko sam shvatio još ranije, njih maltene i ne zaniam da to prodaju, ne bave se time, nego ide autorima, za biblioteke i tako to.

  ОдговориИзбриши
 4. Da li ovaj zbornik postoji kao pdf negde na netu?

  ОдговориИзбриши
 5. nije mi poznato da je negde onlajn, a površno guglanje nije mi otkrilo ništa više.

  ОдговориИзбриши