четвртак, 13. јануар 2011.

Ghoul's artwork: MONSTERS!

             u okviru akcije 'crtana autobiografija' predstavljam moje crteže kojekakvih monstruma – pretežno rađene hemijskom olovkom, na poleđinama listova od kalendara, pa čak i na papiru iz sveske, i gotovo isključivo radi ubijanja vremena na časovima u gimnaziji 'stevan sremac' – 4/5 ovoga rađeno je 1992. godine. nekolicina kasnijih je sa faxa.
            većina ovoga su moji proto-lavkraftovski monstrumi: one explicitno HPL-ovske predstaviću zasebno.
            pretežno su rađeni 'iz glave': rejk je iz barkerovog UTKANOG SVETA, a onaj ghoul dole je inspirisan košmarnim snom u kome sam ponovo sreo lešinu jednog velikog psa pregaženog autom kojeg sam video tokom jedne od vožnji biciklom kojima sam se odavao u to vreme...
            copyright za sve ovo dole je (c) Ghoul Inc, Ltd.