петак, 21. мај 2010.

MAGISTAR, GODINU DANA KASNIJE

pre tačno godinu dana, 21.05.2009, odbranio sam svoj magistarski rad od svih zamislivih i nezamislivih napada.

odbrana (i poslednji dani) prikazani su slikovito ovde, a iz ugla nevinog, naivnog i ne preterano pronicljivog posmatrača, ovde. naročito je zabavno podsetiti se nekih nevinih zapažanja, kao što su "Čini se da sve što je bilo u prošlosti između profesora i asistenta je ostalo zamagljeno u daljini inspirativnog i nadahnutog expozea očigledno glavnog člana žirija," itsl.

nije ta odbrana bila tako mazna kako se na površini činilo. mentorka je bila upadljivo odsutna, izgovarala se na 'izgubljeni glas' pa je vođenje odbrane prepustila jednom od članova komisije, a jedinu žustriju aktivnost sačuvala je za energično zgražavanje nad 'naivnim posmatračem' koji je pokušao da fotografiše tok izlaganja (!!!), kao i za svoju završnu tiradu, kada joj se naprasno 'vratio glas', a u kojoj je izokola, između redova, iznela neke uvijene zamerke ili relativizacije rada kojima se, kao mentor, ranije nije bavila.

no, dobro; kao što je pratiocima Cultes des Goules već poznato, prava 'zabava' nastala je nakon odbrane magistarskog. naime, sa same odbrane imao sam da odem na svoje 'privremeno' radno mesto, u BIBLIOTEKU (!) – navodno, do raspisivanja i okončanja Konkursa (budući da je moj Ugovor o radu, sumnjivim sticajem okolnosti, istekao 4 dana pre datuma za koji je mentorka zakazala moju odbranu (i poslednje dane).

konkurs koji su dekan i prof. mašović obećali, nakon mog magistriranja NIJE bio raspisan, moj privremeni rad u biblioteci okončan je 17.11.09, a na dekanovoj ponudi da nakon toga pređem na neodređeno u studentsku službu kao nekakav referent ili tako nešto, ja sam se uredno zahvalio i kazao, otprilike, 'hvala, ali ja se za to nisam školovao, nisam stručan za taj posao, i nisam išao godinu dana na berkli niti sam magistrirao književnost i sve svoje radove i knjige posvetio tome da bih dojučerašnjim studentima sada lupao pečate u indexe'.

nakon prelaska na biro za zapošljavanje otpočeo sam kampanju u kojoj je moj glavni zahtev bilo – raspisivanje konkursa za to radno mesto na kome sam do maja 2009. radio punih 10 godina. nadležne instance ostale su gluve na moje zahteve kao i na zahteve nezavisnog sindikata da se poštuje izborna procedura, i konkurs nije bio raspisan.

ja sam u međuvremenu prijavio doktorsku tezu na beogradskom filološkom fakultetu, kod mentora prof dr zorana paunovića, i sa tim mentorom uspostavio odnos koji se odlikuje svim onim čega nije bilo ni u tragovima sa prethodnim mentorom, prof dr mašović. znači, poštovanje kandidata, stručnost i dobronamernost u savetima i preporukama, ažurnost i agilnost, itd. zahvaljujući tome, za 6 meseci rada na doktorskoj tezi uradio sam mnogo više nego što sam, svojevremeno, sa mentorkom za magistarski rad, postigao tokom više godina.

najnoviji momenat vezan za ovu priču je sledeći: ono što sam sve vreme od nadležnih tražio – raspisivanje konkursa za mesto asistenta iz oblasti anglo-american studies – desilo se nedavno. naravno, ne zato što sam ja to tražio, nego ih je muka naterala, pošto je osoba koju je prof. mašović dovela na moje mesto tu došla kao saradnik u nastavi, a oni imaju re-izbor na godinu dana. znači, konkurs je, nezvanično, raspisan 'za nju'. međutim, NEZAKONITO je da se konkurs raspisuje ciljano 'za nekoga' – SVAKO ko zadovoljava tražene uslove može da se javi na konkurs, a u teoriji, trebalo bi da bude izabran onaj koji najbolje zadovoljava ono što se za to mesto traži.

naravno, javio sam se i ja.

uredno sam i u roku predao svu traženu dokumentaciju, potvrde itd, i sada je u toku procedura tokom koje predsednica komisije, dr mašović, treba da napiše referat o prijavljenim kandidatima, i to:

1) kandidat br. 1, osoba koja je 10 godina radila na tom predmetu i u toj oblasti; koja ima magistraturu iz te oblasti, kao i odobrenu doktorsku tezu iz te oblasti; više objavljenih radova iz te oblasti; koja ima relevantne studije i priređene temate u relevantnim časopisima iz tražene oblasti; koja ima sertifikat o položenom ispitu na seminaru iz american studies; koja ima sertifikat o jednogodišnjem stručnom usavršavanju iz te oblasti na prestižnom američkom univerzitetu berkli; itd.

2) kandidat br. 2, osoba koja ima magistraturu iz oblasti metodike nastave engleskog jezika; čiji su svi objavljeni radovi iz oblasti lingvistike i metodike nastave; koja nema nikakve radove niti učešća na konferencijama iz oblasti american studies; itd. evo primera vrste radova kakvima se bavio kandidat br. 2, koji konkuriše za predmet american studies:

- The Problem of Synforms (Similar Lexical Forms) (2008), Facta Universitatis, Series Linguistics and Literature, 6/1, pp. 51-61.

- Learning Experiences from England (2007), Magazine for English Language Teachers, British Council, Beograd, Srbija

nezgodacija za predsednicu komisije je u tome da kandidat koji ispunjava sve tražene propozicije (pa i više od toga!) njenom srcu (i sujeti) nije drag; dok kandidat koji nema praktično ništa što bi ga preporučivalo za izbor za rad na OVOM predmetu – treba, po svaku cenu, da bude izabran.

nezgodacija je što referat u kome se za crno mora reći da je belo, a za kockasto da je okruglo, treba nekako obrazložiti. on mora da prođe kroz proceduru glasanja, prvo na stud. grupi (gde je prof. mašović upravnica, pa tu neće biti problema čak i ako u referatu bude stajalo da je zemlja ravna ploča koju na svojim leđima nose četiri debele magne mater) a zatim i na nastavno-naučnom veću, u kome pored njenih sličnomišljenika i političkih saboraca sede i neki misleći ljudi kojima je jasno šta se ovde dešava – a biće im još jasnije u svetlu prigovora, na koji imam pravo ukoliko procenim da referat nije pravedno i istinito odmerio sve relevantne fakte u dve priložene prijave.

najbolji pokazatelj nezgodacije u kojoj se predsednica komisije nalazi jeste i dopis od pre neki dan, u kome se traže nekakvi dopunski podaci o mojoj karijeri i aktivnostima, koji inače nisu bili traženi i textu konkursa, niti je uobičajeno da se prilažu uz ovakvu prijavu, budući za takav konkurs nisu relevantni.

ipak, za koji dan prilažem čak i te dodatne podatke (fotokopiju indexa sa osnovnih studija! datume kada sam bio sekretar grupe! itsl), čisto da im ne pružim slamku za koju moraju da se hvataju ('nepotpuna dokumentacija').

znači, borba se nastavlja.

na neki način, tek sada počinje zaistinski!

komisija ima da najkasnije do oko 10.06. javnosti iznese svoj referat o kandidatima. potom on stoji na sudu javnosti, tokom čega neki eventualno oštećeni kandidat ima pravo da uloži žalbu, itd.

stay tuned...

u prilogu, podsećam na ZAKLJUČAK komisije za odbranu mog magistarskog, potpisan od strane metorke dr mašović i još 2 člana komisije (koji se sada, u istom tom sastavu, nalaze i u komisiji za ovaj konkurs!):


ZAKLJUČAK

Magistarski rad Dejana Ognjanovića 'Gotski motivi u delu Edgara Alana Poa' na mnogo načina predstavlja temeljnu studiju o doprinosu velikog pisca svetskoj književnoj zaostavštini. Iako analizira pretpostavljene 'gotske motive' i gotiku kao žanr, on svoja upečatljiva tumačenja daje tek u delovima koja premašuju uske okvire žanra i koja se mogu ali i ne moraju čitati na taj ili neki drugi sugestivan način. Istovremeno, od značaja je i opšti gotski kontekst koji je ovde iscrpno, pregledno i vrlo informativno dat kao svojevrsni prikaz neprekidnosti gotskog kroz sadejstvo sledbeništva i preobraženja i ishodišne morfologije. I, konačno, za sve istraživače Poovog dela, ovaj rad predstavlja jedno prostudirano i temeljno čitanje i dela i poetike sa kojim će se kasniji pristupi ne baš lako moći meriti a još manje odmeravati.

Komisija stoga sa zadovoljstvom predlaže Veću da prihvati ponuđenu magistarsku tezu GOTSKI MOTIVI U DELU EDGARA ALANA POA i kandidata Dejana Ognjanovića pozove na usmenu odbranu.

KOMISIJA

- Dr Dragana Mašović, red. prof. Filozofski fakultet u Nišu

- Dr Milica Zivković, van. prof. Filozofski fakultet u Nišu

- Dr Marija Knežević, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću