четвртак, 11. септембар 2014.

POETIKA HORORA u pretplati!

 

            Imam ogromno zadovoljstvo da najavim sledeće: za oko mesec dana iz štampe izlazi moja poetika horora! To je doterana, proširena, uglačana, ulepšana, dodatno razvijena doktorska teza koju sam, pod naslovom "Istorijska poetika horor žanra u anglo-američkoj književnosti" odbranio na Filološkom fakultetu u Beogradu 22.02.2012. 
            Knjigu izdaje idealan izdavač za nju (a i za mene) – Orfelin iz Novog Sada, pod uredništvom Milenka Bodirogića. Ovde na blogu već godinama unazad hvalio sam njegova izdanja i Zlatnim Ghoulovima (TM) ih nagrađivao – npr. BUNTOVNICI, itd. – i ne sluteći tada da će se uskoro u tom sjajnom nizu kvalitetnih i predivno estetski uobličenih i odštampanih knjiga naći i moj Magnum Opus. Ne – neću da glumim skromnost: poetika horora je ne samo najznačajnije nešto što sam do sada napisao, nego će, šta god da do kraha svog života budem još objavljivao, bez ikakve sumnje biti u samom vrhu najznačajnijih mojih dela. To znači da će, jednog dana kad umrem, ili me uhapse, pisati: "Dejan Ognjanović, autor poetikE horora, danas je..."

            O knjizi, ukratko:
Poetika horora je studija koja definiše horor kao književni žanr i objašnjava nastanak i razvoj njegove poetike od gotskih romana 18. veka pa do bestselera s kraja 20. i početka 21. veka. U ovoj knjizi prikazuju se ključne faze i akteri, i analiziraju najreprezentativnija dela u kojima se ogledaju prelomne tačke u razvoju žanra: Rani gotik (Horas Volpol: Otrantski zamak), Pozni gotik (Meri Šeli: Frankenštajn), Edgar Alan Po i horor priča, Priča o duhovima ("Okretaj zavrtnja" Henrija Džejmsa), Viktorijanski neogotski roman (Drakula Brema Stokera), "Čudne priče" kosmičke strave ("Boja izvan ovog svemira" H. F. Lavkrafta), Horor kao bestseler (Isijavanje Stivena Kinga) i Savremene tendencije u hororu koje oličavaju Moderni gotik (Širli Džekson, Anđela Karter, Džojs Kerol Outs), Priča o duhovima (Robert Ajkman), Telesni horor (Klajv Barker), Psihološki horor (Robert Bloh, Tomas Haris) i Kosmička strava (Tomas Ligoti). Poetika horora prikazuje kontinuitet ali i neprestanu evoluciju i sazrevanje ovog popularnog, provokativnog i inspirativnog žanra. Studija se sve vreme, a naročito u poznijim deonicama, koje se bave modernim hororom, bavi i dvosmernim vezama između književnosti i filma, a za definisanje žanra podjednako se oslanja na uvide teoretičara filma i književnosti, pa stoga može biti vredna i onima koje zanima žanr na filmu isto kao i u književnosti.


O autoru, ukratko:
Autor knjige je Dejan Ognjanović, pisac, filmski i književni kritičar, esejista i prevodilac, a tekst je zasnovan na doktorskom radu odbranjenom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ognjanović je poznat kao autor dva romana: Naživo, 2003, i Zavodnik, 2014, dve studije: Faustovski ekran: đavo na filmu, 2006, i U brdima, horori: srpski film strave, 2007, i zbirke eseja Studija strave (2008), i kao priređivač antologije najboljih priča H. F. Lavkrafta, Nekronomikon (2008; 2012).

            Evo odlomaka iz recenzija relevantnih stručnjaka:

Ova iscrpna, promišljena i celovita poetika horor žanra pokazuje njegov značaj za popularnu književnost, ali i književnost uopšte. Veliki broj svežih i relevantnih zaključaka svog istraživanja, sprovedenog s istinskom posvećenošću, ali i čvrstom naučnom utemeljenošću, autor je izložio metodološki precizno, preglednim i jasnim stilom.
- prof. dr Zoran Paunović -

Poetika horora predstavlja kapitalan rad koji omogućava dublje razumevanje i ozbiljno, naučno zasnovano proučavanje ovog slabo istraženog žanra u domaćoj teoriji.
- prof. dr Sava Damjanov –

Studija koja je pred nama jedna od onih koje su hronično nedostajale srpskom čitaocu, kako laiku tako i stručnjaku. Od jasnog problemskom određenja, preko dobre sistematizacije i više nego korisnih terminoloških i pojmovnih određenja, a kroz i uz ponovno isčitavanje reprezentativnih dela ovog žanra, autor nas vodi do razumevanja kako njihove osobene estetske namere, tako i šireg društvenog, kulturnog i istorijskog konteksta u kojem su nastajala, ali i u kojem se poetika horora razvijala, menjala i osvajala.
- prof. dr Žolt Lazar


           Što se tiče izgleda i obima knjige, evo nekih osnovnih podataka:
           Broj strana: 524
           Format: 165 X 235mm
           Povez: polutvrdi, korice sa širokim klapnama, štampane i sa unutrašnje strane.
          Papir: 90-gramski, bezdrvni, što bi trebalo da nam omogući kvalitetnu štampu. (Danas se, i kod velikih izdavača, knjige štampaju na 60-gramskom, recikliranom, voluminoznom papiru.)
           Ilustracije: crno-bele (fotografije, slike i crteži autora i dela koja se obrađuju)
         Autor naslovne strane i unutrašnjih ilustracija između svake glave + kompletan grafički dizajn: Dragan Bibin
          Izgled: knjiga ima dominantno crnu prednju i zadnju koricu, a sa strane su ivice listova poprskane crveno, pa to sve izgleda kao velika porodična BIBLIJA, što i jeste prikladno – jer poetika horora će biti važnija nego Biblija svakom ovdašnjem poštovaocu i proučavaocu horora.
Korica: iako je naslovnica dominantno crna ona će biti štampana u punom koloru, u četiri prolaza, čime će se postići intenzitet crne i njena dubina, a diskretni kolorni detalji, poput tanke crvene linije koja odvaja naslov knjige od imena autora, samo će doprineti tom utisku. Potom, na ovako odštampanu koricu dolazi još jedan prolaz u UV laku kojim će biti istaknuta tekstura "lobanjica" u pozadini. Kad pređeš vrhovima prstiju preko knjige moći ćeš taktilno da osetiš tu teksturu, koja će  biti vidljiva samo pod određenim uglom, u zavisnosti kako svetlost pada na knjigu.
            U pogledu formata, knjiga je približno iste veličine kao NEKRONOMIKON, samo što je za 1,5 cm šira (NEKRO = 15 cm, POETIKA = 16,5 cm).

Apsolutno najpovoljniji način da ovu knjigu nabavite jeste – pretplatom! Pretplata traje od 11. septembra do 11. oktobra. Pretplatna cena je 1.250 dinara i u nju je uračunata i dostava. Pretplatu možete izvršiti na račun Orfelin izdavaštva 220-73108-85, sa naznakom Uplata za Poetiku. Posle uplate pošaljite vaše podatke (ime i prezime, adresu i broj telefona) na e-mail: orfelinns@gmail.com. Puna prodajna cena knjige biće negde oko 2.000 din. Kad knjiga bude izašla, imaću jedan manji broj primeraka za one koji baš žele da knjigu kupe od mene – po onoj ceni koja tada bude važila.
  
            Kompletan sadržaj izgleda ovako:


   POETIKA HORORA   

UVOD

DEFINISANJE OSNOVNIH POJMOVA I PROBLEMA

DEFINISANJE OSNOVNIH POJMOVA
Žanr, estetska namera i "horizont očekivanja"
Romansa
Gotik / gotski roman
Horor
Istorijska poetika

DEFINISANJE PROBLEMA
Horor u teoriji na engleskom jeziku
Horor u teoriji na srpskom jeziku

OD GOTIKA DO HORORA: NASTANAK ŽANRA

Rani gotik
Horas Volpol: Otrantski zamak - kulturna klima, intencija i recepcija
Otrantski zamak i retorika horora
Tekovine ranog gotika

Pozni gotik
Meri Šeli: Frankenštajn, ili Moderni Prometej - kulturna klima, intencija i recepcija
Frankenštajn: estetski i idejni dometi
Frankenštajn i poetika horora
Tekovine poznog gotika

Edgar Alan Po i horor priča
Teme i motivi američkog gotika
Edgar Alan Po i poetika kratke (horor) priče
Tematski ciklusi Poovog opusa
Mrtva draga
"Đavo perverznosti"
Kosmička strava
Tekovine Poove poetike horora

KLASIČNA DELA HORORA

Priča o duhovima
Mesto natprirodnog u poetici Henrija Džejmsa
"Okretaj zavrtnja": intencija i recepcija
"Okretaj zavrtnja": estetski i idejni dometi
Tekovine priče o duhovima

Viktorijanski neogotski roman
Motiv vampira u književnosti pre Drakule
Drakula Brema Stokera: intencija i recepcija
Drakula: estetski i idejni dometi
Tekovine Drakule i neo-gotskog romana

"Čudne priče" kosmičke strave
Lavkraftova poetika fantastike i horora
Lavkraftov odnos prema nauci i fantastici
Lavkraft i tradicija horora: uticaji i razlike
Lavkraftov stil
Recepcija Lavkraftove poetike
"Boja izvan ovog svemira": estetski i idejni dometi
Tekovine Lavkraftove poetike

MODERNA HOROR KNJIŽEVNOST

Horor kao bestseler
Stiven King i poetika horora
Stiven King i horor tradicija
Poetika horora Stivena Kinga
Vidovitost kao moderni horor bestseler roman
Tekovine poetike horora Stivena Kinga

Savremene tendencije u hororu
Moderni gotik: Širli Džekson, Anđela Karter, Džojs Kerol Outs
Psihološki horor: Robert Bloh, Tomas Haris
Priča o duhovima: Robert Ajkman
Telesni horor: Klajv Barker
Kosmička strava: Tomas Ligoti

ZAKLJUČAK

DodaCI
Hronologija horora
BIBLIOGRAFIJA
INDEKS KLJUČNIH IMENA
SUMMARY
O AUTORU

            A evo, da se na kraju podsetimo kako je moja odbrana doktorata o POETICI HORORA izgledala pre 2,5 godine u ovoj jezgrovitoj, ali rečitoj reportaži: