недеља, 25. мај 2014.

ZAVODNIK: Prva kritika na stranom jeziku


Prva kritika mog romana na stranom jeziku izašla je nedavno u časopisu VZLET, na slovačkom. Članak je izašao u štampanoj formi, a na sajtu će se pojaviti za nekoliko meseci, najverovatnije u septembru, nakon što izađe sledeći broj.
Časopis Vzlet.rs izlazi u Novom Sadu a ako kliknete na njegov naslov, videćete zanimljiv sadržaj sajta. Neka vas strani jezik ne plaši jer, uz vrlo malo truda, uvidećete da zapravo bar 2/3 ako ne i više od teksta možete da razumete uz obaveznu primenu principa "When there is a WILL, there is a WAY".

Ovaj prikaz napisao je Janko Takač koji je i poslao ovaj sken, na čemu mu se zahvaljujem.
Klikni na sliku da je vidiš čitko.