недеља, 22. новембар 2009.

KAKO SAM I ZAŠTO OSTAO BEZ POSLA


Nakon 10 godina rada na Filozofskom fakultetu u Nišu, moja karijera na njemu je nasilno prekinuta. Počev od 18.11.2009. ja više nisam zaposlen na toj instituciji.
Moje uklanjanje je izvedeno na način protivan propisima i akademskim principima, a u svakom slučaju na nemoralan i iracionalan način. O svom slučaju pisao sam Nezavisnom sindikatu, čiji sam član, ali su njihovi dopisi Departmanu Anglistika (na kome sam 10 godina radio i sa koga sam, praktično, oteran) ostali bez ikakvog odgovora. Pisao sam i Izbornom Veću, ali kako se ono nije sastalo tokom skoro dva meseca od mog dopisa, pitanje je da li će i kada će moj slučaj uopšte doći na red.
Pošto moj oproštaj od kolektiva čiji sam deo bio 10 godina, na ceremoniji Proslave Dana fakulteta, mnogi nisu čuli ili ga nisu razumeli, odlučio sam da ovim putem iznesem činjenice o ovom slučaju koji se, sasvim sigurno, neće završiti mojim odlaskom sa Filozofskog fakulteta.
Znam da ovakav vid oglašavanja nije popularan i ja bih najviše voleo da su odgovarajuće instance na vreme adekvatno reagovale i da za ovim nema potrebe; međutim, kako stvari stoje, izgleda da je ovo jedini način da vas obavestim o tome kako je i zašto došlo do toga da, neposredno nakon magistriranja, odem na Biro za zapošljavanje. Mislim da je moj slučaj naročito poučan za mlađe kolege i saradnike, mada nedavni slučaj dr Dane Kitić (takođe na Filozofskom fakultetu u Nišu) pokazuje da vas ni titula doktora ne štiti od samovolje i mahinacija te negativne selekcije na našem fakultetu.
Biću direktan i konkretan kako ne bih uzimao previše vašeg dragocenog vremena: posao sam izgubio zbog ličnog sukoba sa predmetnim profesorom i mentorom, dr Draganom Mašović.
Prof. Mašović je poznata kao izuzetno zahtevna osoba. Zbog svojih vanredno visokih zahteva, u svojoj dosadašnjoj karijeri ona je do titule magistra uspela da kao mentor dovede samo dva kandidata – od to dvoje, jedan sam ja. Takođe, u svojoj dosadašnjoj karijeri, redovni profesor dr Dragana Mašović nije bila mentor niti jednom jedinom doktoru nauka. Znači, njen ukupni saldo u proizvođenju naučno-nastavnog podmlatka, tokom dve decenije karijere, iznosi: doktora – nijedan; magistra – dva, od kojih jedan, upravo "zahvaljujući" njoj, ostaje bez posla.

Koliko su visoki zahtevi dr Dragane Mašović svedoči i to da sam ja već drugi asistent koji nije zadovoljio njene nedostižne standarde: njen prvi asistent dobio je od profesorke potpisan negativan referat, i sa Anglistike je morao da ode kao predavač Engleskog jezika na nematičnim grupama. U slučaju drugog nezadovoljavajućeg asistenta, tj. mene, dr Dragana Mašović nije čak ni poštovala izbornu proceduru, i svog asistenta se rešila na lukaviji i indirektniji način, bez stavljanja svog potpisa na bilo kakav negativan referat ili sličan papir.
Evo kako.
Dr Dragana Mašović je na sve načine usporavala i otežavala izradu mog magistarskog rada. Izrada moje prve magistarske teze - "Delo H. F. Lavkrafta u svetlu horor žanra"- odobrena je 24.04.2002. Tu tezu nisam završio do predviđenog roka zbog jednogodišnjeg boravka na usavršavanju, na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, SAD (avgust 2003 – jul 2004). Krivica za to je pretežno moja, jer sam pogrešno verovao da se ta jedna godina – tokom koje mi je "mirovao" staž na Filozofskom fakultetu – ne računa u tri godine predviđene za okončanje teze. Od strane mentora ili nadležne službe nisam bio upozoren na taj rok pre njegovog isticanja. Moja molba Nastavno-naučnom veću za produženje roka za okončanje teze nije bila prihvaćena.

Pošto moj departman nije raspisao doktorske studije, morao sam da prijavim potpuno novu magistarsku tezu kod istog mentora. Tema "Gotski motivi u delu E. A. Poa" odobrena je 19.09.2007. Tokom iscrpljujućeg rada na tezi, sav doprinos "zahtevnog" mentora, dr Dragane Mašović, sastojao se u ciničnim, uvredljivim i neprijatnim komentarima i paušalnim sugestijama da ga treba dodatno "srediti" prema samo njoj jasnim, ali nikada precizno formulisanim niti na delu demonstriranim zahtevima. Kada sam od mentora zatražio da vidim njen magistarski ili doktorski rad, kako bih najzad na papiru video kako izgleda rad čiji nivo, navodno, nikako ne mogu da dostignem, rečeno mi je da oni ne bi bili dovoljno dobri kao primeri za to što ona traži od mene.

Na kraju mučnog procesa, ispunjenog čestim, za profesorku tipičnim, pošalicama pred drugim kolegama ("Znaš li kad ćeš da magistriraš? Nikad!"), saopštio sam mentorki da se bliži isticanje mog ugovora i da više nema smisla produžavati agoniju izrade rada u kome je komunikacija između mentora i kandidata svedena na sporadično dopisivanje i na kontradiktorne preporuke koje se svaki put iznova poništavaju i zamenjuju novim. Zbog toga sam joj predložio da podnesem zahtev za promenu mentora. Tek nakon tog predloga mentorka je dopustila da završenu tezu predam nadležnim službama bez njenih daljih intervencija, i da se počne sa procesom pripreme za odbranu teze.

Tezu sam predao 19.01.2009. Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teze, na čelu sa dr Mašović, nosi datum 16.03.2009. a u pravnoj službi zaveden je tek 13.04.2009. U njegovom zaključku kaže se, pored ostalog: "Magistarski rad Dejana Ognjanovića 'Gotski motivi u delu Edgara Alana Poa' na mnogo načina predstavlja temeljnu studiju o doprinosu velikog pisca svetskoj književnoj zaostavštini. (...) I, konačno, za sve istraživače Poovog dela, ovaj rad predstavlja jedno prostudirano i temeljno čitanje i dela i poetike sa kojim će se kasniji pristupi ne baš lako moći meriti a još manje odmeravati." Odluka o odobravanju odbrane magistarske teze doneta je 29.04.2009.

Inače, poslednja odluka o mom izboru u zvanje i na radno mesto asistent-pripravnik bila je doneta 17.05.2006. i njeno važenje od tri godine isticalo je 17.05.2009. Uprkos tome, odbrana magistarske teze zakazana je za 21.05.2009. (četvrtog dana od isteka te odluke). Odugovlačenje i kašnjenje sa zakazivanjem datuma odbrane mentorka je pravdala zauzetošću trećeg člana komisije, profesorke iz Crne Gore (dr Marija Knežević), čiji je potpisani primerak referata o mom radu na misteriozan način bio, navodno, "izgubljen u pošti", pa se na njega čekalo neuobičajeno dugo. Odbrana te teze, inače radostan i značajan datum u životu svakog akademskog građanina, od strane mentora meni je pretvorena u još jedan mučan i neprijatan događaj, krunisan njenim monologom na kraju odbrane, u kome je, pored ostalog, zamerila korišćenje termina koji se nalazio čak i u tekstu prijave teze, kao i u svim verzijama rada koje je do tada čitala, kada na njega nije imala zamerke.

Međutim, datum odbrane nije bio slučajno smešten četiri dana nakon isticanja mog ugovora. Zbog isticanja mog ugovora pre magistrature, dana 18.05.2009. pozvan sam sa časa da dođem u pravnu službu i potpišem aneks ugovora o radu, kojim se raspoređujem za rad u biblioteci na određeno vreme, do 17.11.2009. Konkurs za moje radno mesto nije bio raspisan pre magistriranja, a premeštanje u biblioteku trebalo je da bude privremena mera, do okončanja izborne procedure za to radno mesto. Profesorka je glumila čuđenje zbog te odluke o privremenom premeštanju u biblioteku, ali je kazala da je to samo formalnost, dok se ne raspiše konkurs za to radno mesto. Takođe mi je dala u zadatak da pripremim ispite za junski, septembarski i oktobarski ispitni rok, koje će umesto mene sprovesti saradnik u nastavi, Ana Kocić, koja je već "na mala vrata" bila uvedena u predmet Američka književnost tako što su joj, u II semestru, dodeljena po dva časa vežbi na tom predmetu. Ovaj zadatak je trebalo da stvori utisak da je moje privremeno odsustvo sa predmeta puka formalnost.

Međutim, pošto sam stekao zvanje Magistar filoloških nauka, konkurs za radno mesto na kome sam do tada radio nije raspisan. Na sednici Departmana Anglistika, ubrzo po mom magistriranju, nakon čestitki od kolega i pitanja tadašnje upravnice da li će se raspisati konkurs za to mesto, prof. Mašović je izjavila da za raspisivanjem tog konkursa nema potrebe, već da će nadalje te časove držati ranije angažovani saradnik u nastavi Ana Kocić (čija magistarska teza i svi referentni radovi potiču iz oblasti lingvistike i metodike nastave, a nijedan nije iz oblasti književnosti).

Tim nenajavljenim činom, koji je zatekao sve članove Veća departmana, prof. Mašović je razotkrila prave razloge za prolongiranje procesa izrade moje teze, a zatim i odlaganje zakazivanje datuma njene odbrane i pokazala da je njeno "iznenađenje" zbog odluke kojom sam "privremeno" prebačen u biblioteku bilo samo vešta gluma. Neki od prisutnih kolega predlagali su prof. Mašović da ipak zatraži raspisivanje konkursa na koji je obavezna, i upozoravali da na Univerzitetu ne može da se dopusti da se tek tako ljudi eliminišu, a da svoje eventualne primedbe na kandidata Ognjanovića, ako ih ima, napiše u svom izveštaju o prijavljenom kandidatu. Prof. Mašović se oglušila o predloge tih kolega rekavši da sa glasanjem o tom predlogu ne želi da ima ništa, a ukoliko kolege žele da glasaju, ona će napustiti učionicu u kojoj se dešavala sednica.

Prof. Mašović se dobro čuvala da svoje primedbe ne ostavi u pisanoj formi –a neraspisivanje konkursa dobar je način da sebe poštedi zaista retke pozicije da bude profesor koji će kao svoj legat ostaviti već drugi dokument kojim i svom drugom asistentu piše negativan referat. Većina profesora ode u penziju a da nikada ne napiše nijedan takav izveštaj, a za prof. Mašović bi ovaj bio već drugi u 20-godišnjoj karijeri. Zbog toga što ne postoji pisani dokument u kome se navodi koje to uslove za dalji akademski rad ne zadovoljavam, mogu samo da nagađam čime sam izazvao ovako pažljivo insceniranu osvetu.

Čime sam zaslužio ovakav nečuven i neakademski tretman od strane prof. Mašović?

Jedan povod za posprdan odnos prema meni od strane prof. Mašović mogao bi da se tiče činjenice da sam u prethodnih 6 godina, tokom bezuspešnih pokušaja da okončam magistraturu kod takvog mentora, objavio 6 knjiga, i to: jedan roman (Naživo, Prosveta, Niš, 2003), dve studije (Faustovski ekran: đavo na filmu, Matična biblioteka 'Svetozar Marković', Zaječar, 2006. i U brdima, horori: srpski film strave, Niški Kulturni Centar, Niš, 2007.) i jednu zbirku eseja (Studija strave: eseji o horor žanru, Mali Nemo, Pančevo, 2008.), te priredio jedan zbornik eseja (Novi kadrovi, Clio, Beograd, 2008.), i jednu antologiju proze američkog autora H. F. Lavkrafta (Nekronomikon, Everest Media, Beograd, 2008.). Preveo sam sa engleskog jednu knjigu, više priča i eseja, i objavio više desetina svojih eseja, prikaza i kritika u časopisima i zbornicima u zemlji i inostranstvu. Tema velikog broja ovih radova i publikacija je iz oblasti Američke književnosti, filma i kulture. Dobitnik sam I nagrade za književnu kritiku (Gradina, 2004), III nagrade za esej (Ulaznica, 2005.) i I nagrade za esej (Ulaznica, 2006.) kao i nagrade za najbolji neobjavljeni rukopis (oblast: esejistika) na konkursu za ediciju 'Istok-Zapad', Matične biblioteke 'Svetozar Marković', Zaječar (2006).

Ni za jednu od ovih knjiga prof. Mašović nije htela da zna, a kamo li da je u ruke uzme. Na pokušaj da joj poklonim primerak knjige U brdima, horori odgovorila je sa uvredljivom nezainteresovanošću, da ima preča posla trenutno i da nema kad da se bavi knjigom koju nije htela ni da kurtoazno prelista. Pozivao sam je na promocije mojih knjiga u Nišu (na kojima su govorili ugledni kritičari, kao što je Slobodan Vladušić, ili istaknuti stvaraoci, kao što je reditelj Đorđe Kadijević), ali je prof. Mašović na njih odgovarala tako što je sa vrata našeg kabineta cepala i u đubre bacala postere-najave tih promocija. Nikada se ni rečju nije osvrnula na te promocije ili njihove povode, tj. knjige za koje nije ni želela da zna. Zbog toga u svom izveštaju o kandidatu (povodom moje druge magistarske teze) nije umela ni da navede njihove naslove niti da tačno opiše njihov sadržaj. Takođe u tom dokumentu, nije znala da tačno navede ni naslov moje prve, nezavršene magistarske teze.

Verovatno je u vezi sa mojim gore-navedenim radovima i njen čest komentar: "Mnogo si ti pustio krila. Spustiću te ja na zemlju." Inače, pošto sam ja sada već "obrisan" sa sajta Filozofskog fakulteta, moju kompletnu bibliografiju, sa svim objavljenim knjigama, esejima, prikazima i drugim tekstovima objavljivanim u zemlji i inostranstvu, možete videti na ovom linku.

Svakako mi na poslu nije pomogla ni činjenica što sam stavio svoj potpis na peticiju povodom (kako se kasnije i sudskim putem pokazalo) nezakonitog otkaza prof. dr Dani Kitić. U vreme kada je ta peticija bila aktuelna nisam mnogo pažnje pridavao upozorenju prof. Mašović da ću možda jednog dana imati neke posledice zbog tog potpisa, ali da sam ja "punoletan čovek i da treba da budem spreman da snosim posledice svojih činova". Ovih njenih reči setio sam se tek kada je, u vreme njene neuspele kandidature za dekana, jasno pokazala svoju bliskost upravo sa onima koji su dirigovali tim sramnim presedanom kojim je na neki način i pripremljen teren za ovo što se sada dešava meni. Ako je jedan vanredni profesor, sa najvišim referencama i besprekornom komisijom, morao da sudskim putem isteruje pravdu, čemu da se onda nada jedan običan asistent poput mene koji je, iz principa, osetio potrebu da javno iskaže neki svoj stav?

U svakom slučaju, jedan od glavnih činova kojima sam zapečatio (?) svoju karijeru na Filozofskom fakultetu, odnosno kojima sam definitivno povredio sujetu prof. Mašović, svakako je bila moja nespremnost da udovoljim njenom usmenom zahtevu da, početkom 2006. godine, asistiram na predmetu Uvod u američke studije na kome ona takođe radi, a koji u to vreme nije imao asistenta. O želji prof. Mašović da, pored svojih redovnih obaveza, počnem da pripomažem i na ovom predmetu, obavešten sam u privatnom razgovoru u našem kabinetu, na uvredljiv način kojim se impliciralo da sam obavezan da to prihvatim. Naglašavam da o mom raspoređivanju na taj predmet nije raspravljano na tadašnjim katedrama niti na grupi, da nije postojala nikakva odluka o tome, niti usmena niti pismena, i da je po svemu taj hiroviti imperativ zapravo imao formu – usluge. Profesorki sam tada stavio do znanja da u tom trenutku, usred komplikovanog rada na magistarskom i usred već dodeljenih mi časova, ne mogu da tek tako prihvatim još jedno dodatno angažovanje. Nakon njenog insistiranja da Departmanu dostavim u pisanom obliku svoj odgovor na njen usmeni zahtev, podlegao sam pritisku i zaista 20.02.2006. i podneo Departmanu MOLBU koja glasi:

"Molim da budem oslobođen od učešća u nastavi na predmetu AMERIČKE STUDIJE kod prof. dr Dragane Mašović. Budući da za rad na ovom predmentu nisam angažovan, a da me druge obaveze sprečavaju da na njemu volontiram, molim da budem oslobođen izvođenja vežbi (prikazivanje filmova i slično) na ovom predmetu."

Na kraju sam ipak podlegao pretnjama i ucenama prof. Mašović (da ne računam više na njene potpise na izveštajima i preporukama za bilo kakve stipendije, seminare i drugo) i odradio sam te dodatne časove koji ni u kakvom rasporedu nisu postojali. Ipak, kasnije je prof. Mašović ceo slučaj prikazivala kao "odbijanje radne obaveze", iako je jasno da navedena radna obaveza uopšte nije postojala, niti o njoj postoji ikakav pisani trag, bilo u rasporedu časova, bilo u rasporedu angažovanja saradnika, bilo u odlukama Departmana. Nakon ovog događaja prof. Mašović je postala još agresivnija u svom odnosu prema meni, a njeno ponašanje je imalo mnoge elemente klasičnog "mobinga", odnosno ugnjetavanja podređenog od strane nadređenog lica na poslu: uvredljivi mejlovi (koje još uvek čuvam), pretnje i ponižavajući komentari (često pred kolegama i studentima), neprikladne i neukusne "šale" pred studentima a naročito "studentkinjama koje nemaju momke", itsl.

Smatram da su neraspisivanjem konkursa za radno mesto asistenta za Američku književnost, narušeni moje pravo na rad i pravo na napredovanje u službi, i zato vam se obraćam. Uveren sam da je način na koji sam uklonjen sa tog radnog mesta, i sa tog Departmana, ne samo nemoralan, nego i nezakonit. Zbog toga tražim i u mom slučaju poštovanje izborne procedure i zaštitu svojih akademskih i radnih prava - što podrazumeva raspisivanje konkursa za radno mesto i zvanje asistent (uža naučna oblast anglo-američka književnost).
Moj dopis Departmanu Anglistika, kojim tražim poštovanje izborne procedure, odnosno raspisivanje konkursa, sadašnja upravnica Departmana, prof. dr Dragana Mašović odbila je da stavi na glasanje i da omogući donošenje bilo kakve odluke. Tim činom prof. Mašović je uzurpirala poziciju upravnice Departmana i onemogućila sprovođenje relevantnih propisa, ignorišući predloge drugih profesora sa Departmana da se konkurs raspiše. Na sličan način su ispraćeni i dopisi Nezavisnog sindikata povodom mog slučaja: na Departmanu su dočekani ćutanjem, bez glasanja, bez izjašnjavanja, bez odluka. Tako je prošao čak i dopis sindikata kojim se traži stav Departmana –u pisanoj formi – a povodom njihovog pređašnjeg, ignorisanog dopisa. Jasno je da sadašnja upravnica Departmana želi da zaobiđe pravila i propise akademske prakse i da joj je cilj do kraja sprovede svoju samovolju. U tom procesu joj na putu ne stoji Departman, čiji članovi verovatno ne žele da se zameraju redovnom profesoru i upravniku a zarad jednog asistenta. Istine radi, dva redovna profesora nisu ni bila prisutna na sednici na kojoj je bez diskusije pročitan a onda zataškan dopis Sindikata.
Zaštitu svojih prava već sam zatražio od MINISTARSTVA PROSVETE (SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE), a ukoliko ubrzo ne bude ni nagoveštaja barem okasnelog poštovanja procedure, biću prinuđen da svoj slučaj obznanim i medijima, jer izgleda da je, u okolnostima samovolje i privatnih interesa pod maskom "institucija", jedino na taj način moguće naterati točkiće pravde da počnu da se okreću. Voleo bih da to mogu da izbegnem, i da se ime institucije u kojoj sam proveo 17 godina (od 1992. kada sam upisao Anglistiku kao student, pa do 2009. kada kao magistar na njoj ostajem bez posla) neće opet povlačiti po novinama i televizijama povodom još jednog "slučaja" nezakonitog gubljenja posla.
Zbog toga tražim da ovaj kolektiv, a pre svega Izborno Veće, izvrši pritisak na Departman Anglistika kako bi od Dekana zatražio raspisivanje konkursa i kako bi mesto asistenta na predmetu Američka književnost popunio na propisan način i kandidatom koji ispunjava potrebne uslove. Presuda u nedavnom "slučaju" koji je na zao glas izbacio naš Filozofski fakultet je jasna: nastavnik ne može da izgubi posao bez konkursa. Sve što tražim, dakle, jeste raspisivanje konkursa koje je Departman i inače bio obavezan da zatraži.

Spreman sam da se na njemu suočim sa eventualnim negativnim referatom, ali ne želim da prihvatim odlazak sa Filozofskog fakulteta bez papira na kome jasno stoji koje to uslove ne zadovoljavam kako bih dalje obavljao posao koji sam radio 10 godina i kako bih dalje napredovao u akademskoj karijeri. Želim da verujem da pored "visokih zahteva" prof. Mašović postoje i neki drugi zahtevi, propisi i principi, i da ovaj kolektiv neće dopustiti legitimizovanje individualne samovolje i da će se principijelno založiti za poštovanje adekvatnih propisa, jer ga u suprotnom očekuju nove pravne i finansijske posledice, a i dodatni gubitak već poljuljanog ugleda u akademskoj javnosti.
U Nišu,
22.11.2009.
Mr Dejan Ognjanović

41 коментар:

 1. Svaka čast Ghoule. Samo izguraj to do kraja...Uh, i meni je pritisak skočio....takvo je stanje posvuda, i to je žalosno - naročito što te starkelje čuvaju svoje dupe, i što su jebeno puni sebe i čim vide da nešto razumeš (ili znaš) bolje od njih, krenu da te omalovažavaju...Isteraj to u medije, doradi to do kraja!!!

  ОдговориИзбриши
 2. Uuuuu, čovječeeeee... A ja mislio da je kod nas ubosni haos u prosvjeti... Katastrofa... Ovo sa neraspisivanjem konkursa stvarno nema nigdje. Ako odeš na sud, taj slučaj dobijaš u roku od pet sekundi.

  Po mom mišljenju, zezno si se što si uopšte pristao da se pismeno oglašavaš u vezi sa predmetom Američke studije - niko nema pravo da te tjera da uzimaš časove koje ne želiš i/ili ne možeš da držiš. Zna se na koje si predmete primljen i sve preko toga je tvoja dobra volja. Naravno, to sa prisilama da se drže dodatni časovi je obilato razvijeno i kod nas i zna da dovede do povelikih problema, tako da je meni lako da se sad pravim pametan ovde.

  Inače, taj tvoj fakultet je stvarno lud. Dovoljno je bizarno što su ti godinu provedenu u Americi uračunali u rok za magistarski, a potpuno je suludo što su ti odbili produženje. Što se mentorke tiče, izgleda kao demon iz Pakla. Ja sasvim sigurno pod njom ne bih ni završio magistarski.

  Što se sindikata tiče, oni su kao i obično potpuno beskorisni jer ih zapravo potpuno boli dupe za radnike čija bi prava trebalo da štite. Paradoksalno, ali vođe sindikata (pretpostavljam i tu kao i ovde) imaju ogromne plate i zapravo nemaju interesa da se bilo kome zamjeraju. Nešto se desi, oni kao pošalju neki dopis, "odozgo" ih naravno izignorišu, onda ovi opet šalju dopis, pa ih ovi opet ignorišu i sve tako... Sve je potpuno isto svugdje.

  Al reci ti meni, sad pod pretpostavkom da oni postupe po zakonu i raspišu konkurs i da tebe prime na staro mjesto (pošto cijenim da imaš jače reference od tog drugog kandidata, koji je žensko) - pretpostavljam da ne planiraš ponovo da radiš pod tom profesoricom? A ona sigurno ostaje na fakultetu. Dakle, šta dalje?

  ОдговориИзбриши
 3. pre svega, zahvaljujem ljudima koji su me do sada podržali i javili se povodom ovoga putem mejla ili komentara na forumima na kojima sam, za početak, okačio ovu vest – videti: http://www.znaksagite.com/diskusije/index.php?topic=8423 i http://www.art-anima.com/forumi/index.php?topic=832 .

  što se tiče gornjih komentara:
  "Ako odeš na sud, taj slučaj dobijaš u roku od pet sekundi."
  ha ha! smejao bih se da mi je do smeha.
  klikni na linkove gore u textu koji se tiču slučaja PROFESORKE KITIĆ – njen slučaj je bio čist kao suza, a u pitanju je bio refereat za REDOVNOG PROFESORA. pa opet, morala je oko godinu i po dana da obigrava po medijima, sudovima itd. dok na kraju nije isterala pravdu i dokazala ono što je još od starta bilo jasno – da je na napreopisan način, pre okončanaj izborne procedure, dobila otkaz!
  znači, govorim o osobi sa svetskih referencama i sa titulom DR.
  a ti misliš da ću ja, bedni mali MR, da uđem u sud i za 5 minuta pokažem what's what?
  vidi se da imaš velike iluzije o srpskom sudstvu...

  što se tiče produžetka roka za odbranu mog prvog magistarskog – pa da, praktično ispada da sam bio KAŽNJEN što sam dobio stipendiju i bio godinu dana u USA, jer slepi pravnici u svojim regulativama NISU predvideli tu opciju kao oslobađajuću za produžetak roka: u njihov kamen je urezano samo 3 slučaja: - vojni rok, - trudnoća i – teška i duga bolest. NIŠTA dalje do toga ti slepci nisu hteli da prihvate kao opravdanje.
  a mentorka, da mi dosoli ranu, tražila potpuno novu, sasvim drugačiju temu za mag. II.

  glede sindikata, tu grešiš. u pitanju je NEZAVISNI SINDIKAT, i imam njihovu vrlo ozbiljnu i supstancijalnu podršku. jedini problem s njom jeste što je ona prilično nemoćna. oni mogu da se bune, žale, urlaju, kukaju... a da li će neko da ih sasluša zavisi samo od dobre volej slušaoca (i osoba uključenih u spor).

  iako u SUŠTINI ovaj slučaj potiče iz LIČNOG sukoba i motivisan je PRIVATNIM motivima, on ne sme da se kao takav izlaže pred organima odlučivanja. odnosno, privatni ili stručni stav pojedinca ovde nije bitan – bitan je KOLEKTIV, DEPARTMAN... nije mene zaposlila prof. mašović, nego filfak (na osnovu konkursa mog departmana). znači, u malo verovatnom slučaju da budem vraćen na posao, stvar je DEPARTMANA kako će i gde da me rasporedi... if there is a will, there is a way...

  ОдговориИзбриши
 4. Au sunce ti, a ja mislio ti zezas to sa otkazom, koja vestica...

  ОдговориИзбриши
 5. Ne pamtim kada sam sa ovoliko pažnje pročitao ovako dug tekst na netu sa trenutnom postavkom boja (zelena na crnoj lepo izgleda ali veoma umara prilikom čitanja). Ipak, da se vratimo na bitno...

  Samim postavljanjem ovog teksta ti si se praktično obratio medijima (ja sam na twitteru naišao na link do teksta). Sa svim argumentima koje si izneo verujem da možeš dobiti podršku javnosti.

  Obično bih i rekao da ću sačekati šta "druga strana" ima da kaže ali vidim da su izabrali taktiku neoglašavanja.

  Kako ćeš dalje, ipak je tvoja odluka. Sud. Ne znam koliko dokaza možeš pribaviti za mobing ali mi iz napisanog sve deluje kao jedan od tih košmara.

  ОдговориИзбриши
 6. Mislim da je ovo utuživo. Imaš kakvog prijatelja-advokata, koji šta valja?

  ОдговориИзбриши
 7. Strasno! A mi se zalimo sto se zlopatimo zbog nje... Pa, cim je ona dovela Anu odmah je planirala da te "najuri", sta ce joj dva asistenta. Jel si video kako je jadnica smrsala (Ana), verovatno je mnogo maltretira :) A ovo "neprikladne i neukusne "šale" pred studentima a naročito "studentkinjama koje nemaju momke" znaci da je ona mislila da ces ti da startujes studentkinje ili...? Bas ljudi imaju bujnu mastu...

  ОдговориИзбриши
 8. pređašnje iskustvo prof. kitić sa tužbama i sudovima čini me vrlo skeptičnim oko potezanja ovoga na sudu.
  biću zadovoljan ako se prosto ISTINA razglasi što šire, kako bi kolege profesori i kolege studenti znali s kim rade, i ko je ko u ovoj prljavoj priči.

  ОдговориИзбриши
 9. Ovo je užas!!! Zar tom skotu niko na Filosofskom fakultetu ne sme da se zameri? Zašto ostali asistenti a i profesori ćute? Zar ne znaju da će sutra, za koji mesec ili godinu i oni doći na red? Ko će onda da stane u njihovu odbranu? Pa majku mu, jesu li miševi ili ljudi? Doktori? Intelektualci? HA! Ha ha ha! Gore od tebe će da prođu studenti. Kakav će nauk oni iz ovakvih dešavanja da izvuku(pošto je, očigledno, bespravno otpuštanje na FF uzelo maha)? Možda da se ne isplati da imaš kičmu, mišljenje, stav (a ako ga nesrećnim slučajem i imaš, onda nemoj da za to čuje profesorka Mašović, nećeš majci diplomirati-magistrirati-doktorirati)?

  P.S. U svakom slučaju, podržavam te šta god budeš odlučio da uradiš...

  ОдговориИзбриши
 10. Puna podrska za gospodina Ognjanovica. Nadam se da ce kaznjavanje ove samovolje biti praceno odgovarajucim sudskim epilogom kako se slicne stvari ne bi desavale drugima. Isto tako sam svjestan da se ovo najvjerovatnije nece dogoditi, ali u tom slucaju predlazem pravedno i surovo medijsko ogoljavanje. Pozdrav iz Kotora.

  ОдговориИзбриши
 11. Jedino što mogu da napišem je da imaš punu podršku. Ne znam da li postoji ikakav način da ti pomognem. Nadam se da će proces "isterivanja pravde" biti kratak i zadovoljavajući. Samo napred Dejane.

  ОдговориИзбриши
 12. Velika podrška.Ovo je katastrofa sta se dešava kod nas na fakultetima.Nisi ti jedini slučaj i žrtva nekih zadrtih likova,,,,Zelim ti da istraješ u svojoj borbi.

  ОдговориИзбриши
 13. Jako mi je žao što si u ovakvoj situaciji, ali verujem da si dovoljno sposoban da rešiš ovo! Puno sreće želim u isterivanju pravde... da predaješ na našem faksu sigurno da bi te podržali, i moje društvo i ja, kako god bi mogli.

  ОдговориИзбриши
 14. Tuga. Sve se odvija manje više kao što si mi već ranije rekao. Nadam se da ćeš uspeti da se uhlebiš na neko prosperitetnije mesto, negde...

  ОдговориИзбриши
 15. drugari, nema mnogo razloga za tugovanje - istina i pravda su na mojoj strani, a ova prljavština će u narednim danima biti razotkrivena i dalje od interneta.

  ovo im NEĆE PROĆI!

  ОдговориИзбриши
 16. podrska i od mene, iako dugo vec pratim tvoj blog - prvi put se javljam jer me je dotaklo tvoje puno objavljivanje major sranja koje moze da zadesi coveka od circa 20-nesto-30i nesto godina u tim ustanovama/institucijama

  jednom recju bi to bilo Progon il Proterivanje

  Poznat mi je obrazac, jer slicnu situaciju je isuksila moja zena...drugi fax drugi grad a ista akademska govna

  sitne razlike,ona saradnik u nastavi - a ne asistent, tehnicki fakulutet - a ne drustvenih nauka al skoro potpuno iste fore!

  ali iz razloga sto njen magistarski nije zavrsen i overen, necu biti detaljan - za sada!

  Mislim se - mozda treba napraviti neku web agregaciju za skupljanje nepravilnosti i manjkavosti na faklutetima diljem nase zemljice...

  bilo bi tu smeca, velicine omanje planine

  poz

  i drzi nas u toku

  ОдговориИзбриши
 17. ne bih da budem pesimista, ali sta cu kad jesam - njih ce sve kolektivno za tvoj slucaj da zaboli svasta vulgarno (aj'da se ne izrazavam sad), kao sto ih svi ti doticni ekstremiteti bole i za studente, i za nastavu, i za plemeniti poziv prosvetara, i za sve ostalo sto nije u direktnoj vezi sa njihovim parama i statusom.

  ali tim pre pozdravljam napor da se istera pravda i da se udari (bar medijski) samar samovoljnoj instituciji koja ne postuje zakone na kojima je zasnovana. ako ti vec cela kampanja raskrinkavanja bande ne pomogne da vratis posao (a sigurno nece), bar ce ljudi da saznaju kakve prljavstine leze iza lepe akademske fasade naseg cenjenog departmana za anglistiku.

  a sto se tice doticne gopodje konkretno, to sto je ona tebi radila jeste itekakav mobing, i o tome mozemo da svedocimo svi mi studenti, jer smo prisustvovali scenama njenog prostackog prozivanja i provodadzisanja i sl. za to bi u nekoj civilizovanoj zemlji mogao 'ladno da je tuzis, ali na zalost, mi smo daleko od takve civilizacije.

  i cemu sad da se nada neko ko, kao ja, planira da vec ove godine upise postdiplomske studije? da usavrsavam svoje znanje jos nekoliko godina da bi me jednog dana neka takva akademska azdaja ponizavala i da pila mi krv?

  bolje bre da idem u new jersey i da okrecem pljeskavice u brzoj hrani do kraja zivota! :))

  ОдговориИзбриши
 18. hvala koleginici i perspektivnoj studentkinji:
  nema baš toliko razloga za malodušnost: evo, neka vam moj borbeni duh bude zvezda-vodilja!

  ček samo da vidite medijski shitstorm koji kreće za neki dan... he he heee...

  ОдговориИзбриши
 19. I mi bi te iz Pressinga podrzali, kao glasilo koje je vezano i za Univerzitet na kome si bio zaposlen, ali nas je u medjuvremenu kupila Laguna. Sorry... ;)

  ОдговориИзбриши
 20. Ovo je bruka i sramota naseg "divnog" fakulteta...neka im je svima na cast sve sto su ti uradili...svaki,i najjaci negativan komentar bio bi samo najblazi eufemizam...

  ОдговориИзбриши
 21. Eh, kada sam sam ja vrlo detaljno, izmedju ostalog i na ovom blogu, opisao stanje na tom "divnom" fakultetu, Gula me je optuzio da to radim ne zato sto je to istina, vec zato sto nisam zavrsio faks. Sad kad su ga korpirali ispade da sve to sto smo trucali mi nesvrseni studenti jeste gola istina o toj "akademskoj" ustanovi. Mada, kao sto rekoh a Gula mi cenzurisa taj komentar - treba cuti i drugu stranu medalje. Nema sansi da je sve ovo sto je iznapisao ovde stoprocentna istina.

  ОдговориИзбриши
 22. Eh, videh ovaj tekst danas u E-novinama. Znaci proslo je vec skoro mesec dana i nista... Strasno. Nadam se da ces sto pre uspeti da odbranis svoja prava. Ako ne, nemoj da dozvolis da ti se ovo oduzi. Sa tvojim referencama ne bi trebalo da ti bude preveliki problem da nadjes drugi, bolji, posao. Srecno!

  ОдговориИзбриши
 23. Hvala ti na ovim rečima. NARAVNO da nema ništa novo na mom (bivšem) fakultetu, ali medijska ofanziva započeta ovim člankom u E-NOVINAMA sada počinje za ozbiljno. U najmanju ruku, svet ima da sazna kakvo je taj fakultet leglo ludila i beščašća.
  Idemo dalje...

  ОдговориИзбриши
 24. Kako je ta prof. Mašović redovan profesor ako nema nijednog doktoranta? Samo mi to nije jasno. A ostalo... šta reći?!!

  ОдговориИзбриши
 25. prof. Mašović se 'prošvercovala' među redovne profesore u vreme kada su kriterijumi bili znatno niži i blaži: danas to svakako ne bi mogla.
  ponavljam: ona ima samo 2 (DVA) magistranta (od toga, jednog oterala sa književnosti i naterala da za doktorat uzme temu iz lingvistike, a drugog -tj. mene - oterala i sa predmeta, i sa grupe, i sa faxa) i NIJEDNOG doktoranta.

  ne kažem da sam ja neka cvećka, ali fuck, pa zar zaista nešto ne smrdi kod te i takve profesorke/mentorke?

  ОдговориИзбриши
 26. dragi moj prijatelju, obzirom da sam nekad bio advokat a sad radim u prosveti, slaba vajda od ove internet kuknjave. potrebno je da znaš par sitnica: radni sporovi traju ko gladna godina, a osnov zbog kog si izgubio posao nije jasan iz tvog pisanija. dakle, moraš preduzeti neke male radnje koje su neophodne a obraćanje prosvetnoj inspekciji ne znači ništa. prvo: moraš voditi računa o rokovima, za podizanje tužbe to je 90 dana od dan prijema rešenjao prstanku radnog odnoa, drugo, moraša podneti tužbu, gdepostoji više varijanti a svaka zavisi od toga šta ti piše u rešenju o raskidu radnog odnosa, odnosno da li su u startu bio zaposlen na određeno ili neodređeno vremene. ako si na određeno, morao je postojati neki rok iliuslov koji se mora ispuniti da bi radni onos mogao da prerste u stalni radni odnos, a ako si za stalno ( a rapoređivanje u biblioteku navodi na to da je takav odnos postojao) mora biti uzrokovano debelim razlozima za prestanak radnog odnosa datim ili u zakonu o radnim odnosima ili u statutu ustanove ili zakonu o visokom obrazovanju, treće, moraš podneti tužbu i po podnošenju tužbe da se sa priemrkom tužbe obratiš inspekciji rada, sa zahtevom da te vrate na radno mesto do okončanja spora, što je ujedno neka vrsta provemene mere. dakle, prvo se mora pregledati dokumentacija tj. rešenje po kom si dobio raskid radnog odnosa i onda krenuti u boj, pri čemu imaš dve tri cake kad možeš da radiš a spor da traje. dok radiš dakako da si u satusu koji si imao ranije ili barem imaš neku kintu da platiš advokata. obzirom da se u tvojim izjavama pojavljuje izvewsni stepen prepotencije i amaterskog zaluđivanja javnim menjenjem pritiskom koje ono, navodno, može da izvrši, to zaboravi. slučajevi se završavaju tiho i bez pompmpe, jer ako ti vršiš pritisak, vrši ga onda i druga strana. postoji sled stvari koje se moraju poštovati a prva ti je rok za podnošenje tužbe: 90 dana od dana prijema rešenja koje ništiš, pa tužba, pa inspekcija rada kojoj daješ i tužbu i rešenje fakuleteta i zahtev da te vrate na posao do okončanja spora. dalje...zavisi sve od vrste razloga za raskid radnog odnosa. elem, sad imaš "naživo" srpski horor u kome si ti bebi siterka zaključana u sobi dok majk majers vitla nožem unaokolo. ukoliko si zainteresovan, okači negde to rtešenje da mogu da ga vidim i vodi računa o roku!!!!

  ОдговориИзбриши
 27. dragi tihomire: hvala ti na javljanju i dobronamernim savetima.
  postoje stvari koje ne mogu da pišem niti kačim na javnom mestu kao što je ovo, pa mi se zato javi na mejl dogstar666 -et -yahoo . com kako bih ti kazao neke stvari koje ovde nisu rečene/pokazane.

  ОдговориИзбриши
 28. god knows da mi nisi bio omiljeni asistent, ali mi je profesorka bila daleko manje omiljena, i nimalo me iznenađuje što čitam ovako nešto o njoj! samo napred, deki!! a što se tiče " ...biću zadovoljan ako se prosto ISTINA razglasi što šire, kako bi kolege profesori i kolege studenti znali s kim rade, i ko je ko u ovoj prljavoj priči", verujem da svi znaju o čemu pričaš, samo je pitanje da li će imati podjednaku hrabrost da to javno i priznaju!
  možda sam idealista i beznadežni romantik (nemoj sad da se ispovraćaš :)) ali mislim da pravda mora da pobedi!!!

  ОдговориИзбриши
 29. neće ovo moći tek tako da se pomete pod tepih, u to budi siguran.

  a ko ti je bio omiljeni asistent, kad smo već kod toga?

  ОдговориИзбриши
 30. Dejane, tačno znam kroz šta si prošao.Samo napred, idi do kraja, duboko verujem u ISTINU, JEDNU I JEDINU.Srećno, trebaće ti!
  Nebojša Ozimić

  ОдговориИзбриши
 31. hvala ti na javljanju i podršci!
  u narednim danima očekujte nove vesti o novim člancima i napisima o ovom slučaju.
  NEMA PREDAJE, NEMA OPROSTA! :)

  ОдговориИзбриши
 32. Dragi Dejane,
  Osim legalnog puta, sve ovo je samo ventil za frustraciju, sto je opet skroz okay u slucaju da ti je to i cilj. S moje profesionalne tacke gledista, vrlo bi interesantno bilo procitati i stranu price opisane dr "Vestice".
  Sledece sto cu napisati ces s velikom verovatnocom doziveti kao grubo, tako da se oseti slobodnim da ne procitas do kraja ili izbrises. Izbor je tvoj.
  Dok sam citala ovu stranicu i tvoje reci, ucinilo mi se da Masovic i ti imate dodirnih tacaka. Opisao si je kao vrlo grubu, nesmotrenu, zajedljivu i uvredljivu.. Meni deluje kao da i ti imas tendencije da budes nesmotren i grub prema drugima. Iako na prvi pogled to izgleda kao da se osecas nadmocan naspram drugih vrlo lako moze biti da je to samo manifestacija a da je pozadina obrnuta - osecanje ugrozenosti od strane drugih. A sad dolazim i do razloga zasto sam ti ovo napisala. Isto tako moze biti i sa njom, te se onda vas odnos delimicno i razvijao na nacin na koji se razvijao, a sto onda nije neocekivano. Vidis, ne mogu biti dve nadmocne osobe u prostoriji. Veoma je korisno za osobu da nauci da bude asertivna. I kad sam kod toga, ako je tacno ono sto si opisao i ako mislis da mozes da dokazes, imas mogucnost da podneses tuzbu i po tom osnovu - mobing.
  Srecno,
  Marija

  ОдговориИзбриши
 33. marija,
  nisi mi rekla ništa novo, niti što se tiče mog i draganinog karaktera, niti u pogledu statusa i izgleda moje 'galame' o ovome.
  sve što radim, radim vrlo svesno i realno.

  a već sam gore valjda nekome kazao - mobing je još teže dokazati nego ovu svinjariju sa mojim sklanjanjem.

  ОдговориИзбриши
 34. nazalost, u ovakvim zemljama, uspeh se nikad ne oprašta. podrska kolegi, i znaj da nisi jedini koji trpi torturu elite.
  m

  ОдговориИзбриши
 35. Prijavio se danas za mesto ASISTENT za užu naučnu oblast Anglo-američka književnost i kultura na Konkursu Filozofskog fakulteta u Nišu.
  -nastaviće se...

  ОдговориИзбриши
 36. čemu li da se nadaju (bivši) asistenti kad ugledni PROFESORI ovako prolaze?
  vidi link:
  http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=27&nav_category=12&nav_id=726767

  ОдговориИзбриши
 37. Анониман29. јун 2013. 21:38

  Ма ово је овде све постало, не превредновање, него обезвређивање и релативизовање свега. Пре пар година имао сам прилике да чујем да "свако може да буде асистент из књижевности" - као, то свако набуба, и одради. Како да не.

  Данас се неке опште ствари морају бранити као да су под знаком питања. Рецимо, ако вредиш, имаш висок просек радове, мораш да се браниш од хипотезе "Али просек није битан, мораш да знаш да пренесеш." Као да дудук има шта да пренесе.

  Овај народ само кука како га неко са Запада малтретира и понижава, а код нас се спроводи једна потпуна неправда, чим осете да се трудиш искрено, маргинализују те.

  ОдговориИзбриши
 38. na današnji dan navršavaju se ČETIRI GODINE otkako moji talenti crvljaju na birou za nezaposlene.
  pa vi posle NEMOJTE da udovoljavate ćudima svoje sujetne klimakterične šefice!

  ОдговориИзбриши